Socionomstuderandes förståelse av begreppet delaktighet

Kirjoittajat

  • Åsa Maria Rosengren Yrkeshögskolan Arcada
  • Eivor Söderström Arcada
  • Arla Cederberg Arcada
  • Bettina Brantberg-Ahlfors Arcada
  • Ingmar Sigfrids Arcada

Avainsanat:

delaktighet, socialpedagogik, socionomstuderande, examensarbete

Abstrakti

Relationen mellan individ och samhälle är mycket central inom socialpedagogiken. I denna relation blir begreppet delaktighet relevant. Begreppet ges en bred och varierande innebörd i litteraturen, och därav väcktes intresset att studera hur socionomstuderanden förstått begreppet i sina examensarbeten. Artikeln grundar sig på en kvalitativ dokumentstudie av 36 examensarbeten. Stommen för innehållsanalysen utgjordes dels av dimensionerna deltagande, aktörskap och tillhörighet i begreppet delaktighet (Nivala och Ryynänen 2013), dels av de fyra socialpedagogiska kunskapsfälten (Madsen 2006). Resultaten visar att aspekterna som berör deltagande och tillhörighet i begreppet delaktighet främst är relaterade till ett klientperspektiv dvs. vad dessa betyder ur klientens synvinkel. Aspekterna som tangerar aktörskap begränsas till ett professionsperspektiv dvs. hur professionella i olika verksamhetsmiljöer kan stöda och  stärka klientens aktörskap. Bland de examensamensarbeten som granskades finns det en stark anknytning
till delaktighet på den individuella, relationella och institutionella nivån, medan kopplingen till delaktighet på den samhälleliga nivån är svag.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-21

Viittaaminen

Rosengren, Åsa M., Söderström, E., Cederberg, A., Brantberg-Ahlfors, B., & Sigfrids, I. (2019). Socionomstuderandes förståelse av begreppet delaktighet. Sosiaalipedagogiikka, 20, 37–59. https://doi.org/10.30675/sa.70239