Toimijuuden vahvistumisen edellytykset kuntouttavassa työtoiminnassa

Kirjoittajat

  • Päivi Helena Mäntyneva Helsingin yliopisto

Avainsanat:

toimijuus, voimaantuminen, valtaantuminen, kuntouttava työtoiminta, institutionaalinen etnografia

Abstrakti

Artikkelissa kysytään, miten osallistujien toimijuus voi vahvistua kuntouttavassa työtoiminnassa. Metodologisena lähtökohtana on institutionaalinen etnografia. Etnografinen tutkimusaineisto koostuu etnografisista haastatteluista ja osallistuvaan havainnointiin pohjautuvista kenttäpäiväkirja-aineistoista. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Analysoinnin kehyksenä sovellettiin toimijuuden modaliteettiteoriaa. Tutkimuksen tulokset havainnollistavat yhteiskunnan integraatiotehtävän ja emansipaation jännitteistä suhdetta. Tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä siitä, miten motivaatio ja sitoutuminen, tarve kuntoutukselliselle toiminnalle ja myönteiset lähitulevaisuuden horisontit vahvistavat toimijuutta. Kuntouttavan työtoiminnan emansipatoriset elementit jäävät kuitenkin niukoiksi. Tämä johtuu kaventuneista tulevaisuuden näköaloista, ajallisesti rajallisesta jaksosta kuntouttavassa työtoiminnassa sekä toiminnan mahdollistamista vähäisistä myönteisistä siirtymistä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-21

Viittaaminen

Mäntyneva, P. H. (2019). Toimijuuden vahvistumisen edellytykset kuntouttavassa työtoiminnassa. Sosiaalipedagogiikka, 20, 11–36. https://doi.org/10.30675/sa.70243