Kansalaisrohkeus: Tottelemattomia yksilöitä, yhteisöjä, tutkijoita

Kirjoittajat

  • Teppo Eskelinen Jyväskylän yliopisto
  • Tiina Seppälä Lapin yliopisto
  • Sanna Ryynänen UEF: Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

kansalaisrohkeus, kansalaistottelemattomuus, kansalaisuus, yksilö, kollektiivi

Abstrakti

Katsausteksti tarkastelee kansalaisrohkeutta ja kansalaistottelemattomuutta useista eri näkökulmista käsin, pohtien muun muassa yksilön ja kollektiivien organisoitumista epäoikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon vastustamiseksi, kansalaisuuteen liittyviä jännitteitä, erilaisia demokratiakäsityksiä, tutkijoiden yhteiskunnallista roolia ja vastuuta sekä kriittisen akateemisen tiedontuotannon merkitystä.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2019-12-21

Viittaaminen

Eskelinen, T., Seppälä, T., & Ryynänen, S. (2019). Kansalaisrohkeus: Tottelemattomia yksilöitä, yhteisöjä, tutkijoita. Sosiaalipedagogiikka, 20, 73–84. https://doi.org/10.30675/sa.85915