Tutkija turneella – sosiaalipedagogisia merkintöjä teatterikiertueelta

Kirjoittajat

  • Sanna Ryynänen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

teatteri, sosiaalipedagogiikka, kulttuurinen demokratisaatio, Saimaan Teatteri

Abstrakti

Saimaan Teatteri on vuonna 2014 perustettu nuorten ammattinäyttelijöiden kiertueteatteri, joka kiertää kesäisin laivalla Saimaan alueen kyliä noin kuukauden ajan. Esiintymispaikat ovat vanhoja seuran- ja työväentaloja. Kuvaan tekstissäni omien kokemusteni kautta ja sosiaalipedagogisten näkökulmien virittämänä Saimaan Teatterin vuoden 2019 kesäkiertuetta, jolle osallistuin tutkijana. Hahmottelen Saimaan Teatterin kiertuetoimintaa yhteisöllisenä tilana, pohdin teatterin toimintatapaa esimerkkinä jalkautuvasta ja kulttuurisen demokratisaation periaatetta edustavasta teatterityöstä sekä kuvaan esimerkinomaisesti Saimaan Teatteria kohtaamisten mahdollistajana. Tekstin ja sitä kehystävän laajemman tutkimushankkeen yhtenä tavoitteena on hahmotella jotakin sellaista, mitä kutsun teatterin tai laveammin taiteiden sosiaalipedagogiikaksi.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2019-12-21

Viittaaminen

Ryynänen, S. (2019). Tutkija turneella – sosiaalipedagogisia merkintöjä teatterikiertueelta. Sosiaalipedagogiikka, 20, 85–100. https://doi.org/10.30675/sa.88597