Oman osaamisen tunnistaminen voimaantumisen välineenä

Kirjoittajat

  • Anne Airaksinen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

kotoutuminen, maahanmuuttajat, osaamisen tunnistaminen, voimaantuminen

Abstrakti

Tässä katsauksessa tarkastellaan oman osaamisen tunnistamista voimaantumisen näkökulmasta. Tarkastelussa hyödynnetään ViaDia Joensuu ry:n Kotoa kohti työelämää -hankkeessa vuosina 2019–2020 saatuja kokemuksia. Hankkeen toiminta kohdennettiin maahan muuttaneille naisille ja toiminta tavoitti säännöllisesti noin 40 osallistujaa. Hankkeessa toteutettiin avoimia toiminnallisia ryhmä- ja yksilöohjaustuokioita, joiden avulla tuettiin osallistujien suomen kielen taitoa ja tunnistettiin osallistujien vahvuuksia sekä kartoitettiin heidän opiskelumahdollisuuksiaan. Hankkeen tarkoituksena oli tukea osallistujien omien lähtökohtien ja tarpeiden pohjalta osallistujien voimavaroja, potentiaalia, kasvua, osallisuutta ja toimijuutta. Toiminnan taustalla on tunnistettavissa sosiaalipedagoginen viitekehys. Osaamisen tunnistamisen työvälineinä käytettiin Itä-Suomen yliopiston SkiLLfie-itsearviointityökaluja, jotka auttavat tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista sekä kertomaan siitä. SkiLLfie-työkalut on kehitetty erityisesti maahan muuttaneiden tarpeisiin. Tässä katsauksessa hyödynnetään hankkeen aikana kertyneiden kokemusten lisäksi hanketyöntekijöiden laatimaa aikuiskasvatustieteen pro gradu -työtä, joka käsittelee Itä-Suomen yliopiston Opinsauna-hankkeen oman osaamisen tunnistamisen työkalujen käytön vaikutuksia. Oman osaamisen tunnistamista lähestytään voimaantumisen ydinkäsitteen kautta.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2020-12-29

Viittaaminen

Airaksinen, A. (2020). Oman osaamisen tunnistaminen voimaantumisen välineenä. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 21, 111–124. https://doi.org/10.30675/sa.96099