Ylätaso – asiakkuudesta yliopistoyhteisön jäsenyyteen

Kirjoittajat

  • Satu Järvinen
  • Anna-Kaisa Hokkanen
  • Sara Komulainen
  • Katri Jurvakainen

Avainsanat:

yliopistopedagogiikka, opiskelija-aktivismi, uusliberalismi

Abstrakti

Katsausteksti tarkastelee yliopistomaailman tehokkuus- ja suoritusvaatimuksia opiskelijoiden näkökulmasta esitellen niiden vastapainoksi opiskelijoiden luoman hitaan ajattelun tilan: Ylätaso – keskustelusarja kasvatuksesta (2018–2020). Ylätaso-hanke on tietoinen pyrkimys pois yliopiston asiakassuhteesta kohti yliopistoyhteisön täysivaltaista jäsenyyttä opiskelija-aktivismin ja epävirallisen yliopistopedagogiikan kehittämisen kautta.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2020-12-29

Viittaaminen

Järvinen, S., Hokkanen, A.-K., Komulainen, S., & Jurvakainen, K. (2020). Ylätaso – asiakkuudesta yliopistoyhteisön jäsenyyteen. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 21, 125–134. https://doi.org/10.30675/sa.96100