”Se on tapa tavallaan elää” – Tulevaisuuden työn tekijät yrittäjyyden ja palkkatyön kategorisoinnin kyseenalaistajina

Kirjoittajat

Abstrakti

Artikkeli käsittelee yrittäjän ja palkkatyöntekijän kategorioiden murtumista ja näiden väliin asettuvan niin sanotun kolmannen kategorian määreitä. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: Millaisia määreitä useaa työtä tekevät liittävät työnteon tapaansa? Millainen työnteon tapa määreistä hahmottuu? Aineiston muodostivat 45 eri alojen korkeakoulutetun usean työn tekijän teemahaastattelua, jotka analysoitiin sisällönanalyyttisesti kategorioiden määreluetteloa analyysivälineenä käyttäen. Tulokset osoittivat usean työn tekijöiden työnteon tavan eroavan palkkatyöstä ja yrittäjyydestä mutta myös silloittavan niitä. ”Tulevaisuuden työn tekijöiden” työnteon tapa perustuu verkostoihin ja yhteisöihin, ja sitä motivoivat työn itsellisyys ja merkityksellisyys.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-14