Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu. Se lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Aikuiskasvatus edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta. Aikuiskasvatus ilmestyy välittömästi avoimena, maksuttomana verkkojulkaisuna neljä kertaa vuodessa. Tutustu lehteen. 

Uusin numero

Vol 44 Nro 2 (2024): Aikuiskasvatus 2/2024
					Näytä Vol 44 Nro 2 (2024): Aikuiskasvatus 2/2024

PÄÄKIRJOITUKSESSA Ulpukka Isopahkala-Bouret tarkastelee yhteiskuntaa ravistelevaa isoa kysymystä tiedeyhteisön näkökulmasta: ”Tiedekustantajien vastuu tutkimustiedon laadunvarmistajana korostuu tekoälyn aikakaudella. Jos epäeettisesti tekoälyä käyttänyt tutkimus läpäisee vertaisarvioinnin seulan, virheet kertautuvat ja luottamus tutkittuun tietoon rapautuu. Tekoälyä ei tunnusteta aitona kanssakirjoittajana, vaan tutkijat ovat itse vastuussa sisällöstä.”

TIEDEARTIKKELEISSA

Kirsi Niukko ja Katri Viitasalo tutkivat taloudellista voimaantumista sosiaalityön asiakkaiden kertomana. Talousahdinkoon ajautuneita ihmisiä on totuttu auttamaan toimeentulotuella, mutta voimauttavat keinot ovat uusia. Olennaista on tunnistaa talousvaikeudet moninaisina hyvinvointirajoitteina, kuten puheena, stigmana tai terveysongelmina.

Virpi Salo, Pauliina Rikala, Minna Ylönen, Katja Vähäsantanen ja Raija Hämäläinen selvittävät, millaisia yhteisöllistä oppimista tukevia ja haastavia tekijöitä sairaanhoitajaopiskelijat kokevat hoitotyön yhteisöllisessä simulaatio-opetuksessa. Tutkimusaineistona ovat opiskelijoiden laatimat verkkopäiväkirjat.

Vilma Kaipainen, Kaisa Kuurne ja Kaija Collin avaavat tuoreen näkökulman aikuiskasvatustieteelliseen työelämätutkimukseen pureutumalla kätilöiden eettiseen toimijuuteen. Haastatteluihin perustuvan tutkimuksen mukaan synnyttäjän moninaisten toiveiden ja lapsen hyvän välillä tasapainoilu tekee siitä ajoittain moniselitteistä ja ambivalenttia.

DIALOGISSA

Maarit Jaakkola tarkastelee lukupiiriä ja antaa ohjeet sen järjestämiseen: ”Tutkimustieto kuuluu kaikille, ja siitä voi keskustella, vaikka ei itse tekisi tutkimusta. Lukupiiri tuo ihmisiä yhteen pohtimaan yhdessä tutkittua tietoa ja vaihtamaan ajatuksia sen pohjalta.”

Aikuiskouluttajat pohtivat elinikäistä oppimista muutosvoimana, joka ulottuu yksilöstä yhteisöön ja yhteiskuntaan. ”Aikuiskoulutukseen on investoitava lisää, jotta se voi onnistua tehtävässään”, vaatii Unescon elinikäisen instituutin johtaja Isabell Kempf.

TUTKIJA LIIKKEESSÄ esittelee Haaga-Helian yliopettajan Jani Siirilän, joka pyrkii työllään vahvistamaan tulevaisuuden ammatillista osaamista sekä ammattikasvatuksen profiilia.

KIRJAESSEESSÄ Johanna Kallio piirtää maailmanparannuksen aakkoset, ja kirja-arvioissa tutkaillaan niin tekoälyä kuin salaliittoteorioita.

Sometunnisteet: #aikuiskasvatus #arkisivistys

Julkaistu: 2024-06-19

Koko numero

Tiedeartikkeli

Summaries

Näytä kaikki numerot