Ennen ja nyt: Historian tietosanomat on vuonna 2001 perustettu voittoa tavoittelematon historiatieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja näkökulmia sekä kirja-arvosteluja. Julkaisu tapahtuu suomen ja englannin kielellä sekä sopimuksen mukaan myös muilla kielillä. Julkaisu seuraa uusia, ajankohtaisia ja ajankohtaistuvia tutkimussuuntauksia historiassa ja sen lähitieteissä. 

Julkaisu on täysin avoin, eli sekä artikkelien julkaiseminen että niiden lukeminen on ilmaista. Artikkelien esi- ja jälleenjulkaiseminen on sallittua. Julkaisun Julkaisufoorumi-luokitus on 1 (ks. http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi).

Aikakauskirjan sisältö julkaistaan Creative Commons Attribution 4.0 -lisenssillä (CC BY 4.0). Aikakauskirja noudattaa vertaisarviointikäytännöissään Tieteellisten seurain valtuuskunnan määrittämiä käytäntöjä, ja aikakauskirjalla on käytössään TSV:n tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulleEnnen ja nyt on indeksoitu Directory of Open Access Journals’iin (DOAJ).

Aikakauskirjan taustalla vaikuttaa viisi julkaisijatahoa: Agricola -Suomen humanistiverkkoHistoriallinen Yhdistys rySuomen Historiallinen Seura ry, Turun Historiallinen Yhdistys ry ja Schuman-seura.

Uusin numero

Vol 21 Nro 3 (2021): Liikkuvuuden rajat – konkreettinen ja kuviteltu liikkuvuus pitkällä 1800-luvulla
Postitie Hämeessä

Tässä teemanumerossa käännetään katse globaalia koronapandemiaa varhaisempaan ajanjaksoon ja pohditaan liikkuvuutta, rajoja ja rajoituksia 1800-luvun kontekstissa. Huomio kiinnittyy niihin kehityskulkuihin ja jatkumoihin, jotka ovat vaikuttaneet niin ihmisten konkreettiseen siirtymiseen paikasta toiseen kuin siihen, miten liikkuvuuden rajat tai rajoitukset ovat ilmentyneet tai miten niitä on kuvattu aikakauden taiteessa. Teemanumeron kolmea artikkelia yhdistää ennen kaikkea se, että niissä keskitytään liikkuvuuden rajoituksiin tai niihin reunaehtoihin, joiden määrittelemissä puitteissa paikasta toiseen siirtyminen, tilassa oleminen ja tilan rajaaminen ovat tapahtuneet.

Kuvateksti: Postitie Hämeessä, Werner Holmberg, 1860. CC.

Julkaistu: 2021-06-17
Näytä kaikki numerot