Äitien Tunnevaaka-vertaistukiryhmätoiminta ja Tunnevaaka-mittari

Kirjoittajat

  • Eivor Wallinvirta Yrkeshögskolan Arcada
  • Sari Nyberg Maria Akatemia
  • Heikki Paakkonen Yrkeshögskolan Arcada

Avainsanat:

vertaistukiryhmä, Tunnevaaka-mittari, äitiys, tunnesäätely, itsetuntemus

Abstrakti

Tässä käytäntökuvauksessa tarkastellaan ammatillisesti ohjattua äitien Tunnevaaka- vertaistukiryhmätoimintaa vuosina 2020–2021. Toiminta tarjosi tukea äitiyteen ja tunteiden säätelyyn sekä mahdollisuuden itsetuntemuksen kehittämiseen oman kasvutarinan kautta. Ryhmätoiminnassa käytettiin Tunnevaaka-mittaria, joka koostui 20 kysymyksestä. Kysymyksillä punnittiin mielen voimavaroja ja huolen paikkoja sekä niiden muuttumista vertaistukiryhmän tuloksena. Äitien kokemukset ryhmäprosessista osoittivat, että heidän itsetuntemuksensa oli lisääntynyt ja äitiys vahvistunut. Äitien vertaistukiryhmä koettiin paikkana, jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti äitien hyvinvointiin. Kokemusten ja Tunnevaaka mittarin tulosten perusteella voidaan todeta, että äidit olivat saaneet odotustensa mukaista tukea äitiytensä ja vanhemmuutensa vahvistamiseen. Äitien toisilleen antama ja heidän kokemansa vertaistuki oli erityisen arvokasta ja keskeinen osa ryhmäprosessia.

Osasto
Käytäntökuvaukset

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Wallinvirta, E., Nyberg, S., & Paakkonen, H. (2023). Äitien Tunnevaaka-vertaistukiryhmätoiminta ja Tunnevaaka-mittari. Sosiaalipedagogiikka, 24, 139–152. https://doi.org/10.30675/sp.119661