Improvisaatiosta transformaatioon

Kirjoittajat

Avainsanat:

improvisaatio, improvisaatiopedagogiikka, transformatiivinen oppiminen

Abstrakti

Tässä katsauksessa yhdistetään improvisaatioteatterin periaatteita transformatiivisen oppimisen teoriaan. Improvisaation ja transformatiivisen oppimisprosessin synteesissä improvisaatio näyttäytyy menetelmänä, jolla voidaan tukea transformatiivista oppimista. Samalla osoitetaan, että synteesillä voidaan käytännössä toteuttaa koulutuksen arvo- ja tavoitepohjaa.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Järvinen, I. (2023). Improvisaatiosta transformaatioon. Sosiaalipedagogiikka, 24, 91–104. https://doi.org/10.30675/sp.128184