Näkyväksi tulevia nuoria

Etsivän nuorisotyön Akku-ryhmätoiminta mielen hyvinvoinnin tukena ja ehkäisevän päihdetyön toimintamallina

  • Marjo Kolehmainen Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Leena Kautto-Koukka Jyväskylän kaupungin Nuorten palvelut
Avainsanat: sosiaalipedagogiikka, etsivä työ, ryhmätoiminta, ehkäisevä päihdetyö, mielen hyvinvointi

Abstrakti

Katsauksemme tarkastelee sosiaalipedagogisesti Jyväskylän kaupungin Nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön Akku-ryhmää. Avoin ja toiminnallinen ryhmätoiminta on kohdennettu 15–29-vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on edistää sellaisten nuorten yhteiskunnallista osallisuutta, joiden opiskelu- ja työelämätavoitteet ovat mutkistuneet tai joille nämä tavoitteet eivät ole vielä mahdollisia tai ajankohtaisia. Etsivä nuorisotyö on usein yksilökeskeistä, mikä tekee Akun toiminnasta poikkeuksellista.

Toiminnan tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arjessaan, auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa sekä ohjata tarvittaviin palveluihin. Akku-ryhmä mahdollistaa yhteisön, joka tarjoaa psykososiaalista tukea sekä luo yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteita. Se myös vahvistaa sosiaalisia valmiuksia olemalla kasvualusta vuorovaikutussuhteiden luomiselle.  Toiminta tuo positiivisia kokemuksia arkeen ja lisää siten mielen hyvinvointia, edistää päihteettömyyttä sekä vahvistaa päihde- ja mielenterveysongelmilta suojaavia tekijöitä.

Havaitsimme, että Akku-ryhmässä on useita sosiaalipedagogisia toimintaperiaatteita ja että sosiaalipedagogiikka on toimintaa ohjaava viitekehys. Toiminnassa on sovellettu useita ydinkäsitteitä kuten dialogi, pedagoginen suhde, yhteisö, osallisuus, toiminnallisuus ja innostaminen. Akku-toiminnan toteuttamismalli ja jäsentymättömät käytänteet tavoitteiden seuraamisen osalta vaativat vielä kehittämistä. Vastaavan toiminnan järjestämiselle on tarvetta etsivässä nuorisotyössä.

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
joulu 31, 2017
Viittaaminen
Kolehmainen, M., & Kautto-Koukka, L. (2017). Näkyväksi tulevia nuoria: Etsivän nuorisotyön Akku-ryhmätoiminta mielen hyvinvoinnin tukena ja ehkäisevän päihdetyön toimintamallina. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 18, 87-99. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/63509