What field education experiences do social services students regard as meaningful?

Kirjoittajat

  • Niina Manninen University of Helsinki
  • Elina Kuusisto University of Humanistic Studies, Utrecht and University of Tallinn
  • Kirsi Tirri University of Helsinki

Avainsanat:

sosionomiopiskelijat, työharjoittelu, elämän tarkoitus, auttaminen elämän tarkoituksena

Abstrakti

Mitä työharjoittelukokemuksia sosionomiopiskelijat pitävät merkityksellisinä?

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia työharjoittelukokemuksia sosionomiopiskelijat (N=113) pitivät merkityksellisinä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on ”elämän tarkoituksen” määritelmä (Damon, Menon & Bronk 2003). Auttamisammatin tavoittelu määritellään elämän tarkoitukseksi, mikäli se on henkilökohtaisesti merkityksellinen pitkän tähtäimen tavoite, joka tietoisesti toteutetaan muiden hyödyksi. Laadullisen ja määrällisen aineiston perusteella opiskelijoiden merkittävät kokemukset koskivat yhteisöllisyyttä sekä ammattiin ja itseen liittyvään oppimista. Luottamus omiin auttamisen ja sosiaalisen asianajon taitoihin kasvoi harjoittelun aikana, ja opiskelijat kokivat vähemmän tarvetta etsiä elämän tarkoitusta. Auttaminen vaikuttaa olevan tärkeä elämäntavoite opiskelijoille, mutta sen prososiaalisten merkitysten eksplisiittinen reflektointi ei ole kuitenkaan ilmeistä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-12-28

Viittaaminen

Manninen, N., Kuusisto, E., & Tirri, K. (2018). What field education experiences do social services students regard as meaningful?. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 19, 43–57. https://doi.org/10.30675/sa.70141