Konkreetit utopiat keinona edistää nuorten kansalaisvaikuttamista

Kirjoittajat

Avainsanat:

Konkreetti utopia, Kansalaisvaikuttaminen, Pedagogiikka, Ilmastoaktivismi, Ilmastonmuutos

Abstrakti

Tämä katsaus tarkastelee, minkälainen pedagogiikka voisi edistää nuorten kansalaisvaikuttamista nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa ihmiskunta on ylittämässä planetaarisia rajoja. Tarkemmin tutkimus käsittelee ”konkreetin utopian” käsitteen pedagogisia mahdollisuuksia toisen asteen opiskelijoiden demokraattisen vaikuttamisen valmiuksien edistämisessä. Katsauksessa käsitellään ensin lyhyesti utopian käsitettä sosiologiassa ja kasvatustieteessä. Sen jälkeen siinä esitetään luonnos mallista, jota on kehitetty tutkimusprojektissa Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi opetuksessa (2020–2023). Projektin tavoite on suunnitella ja tutkia pedagogisia lähestymistapoja, joilla voidaan vastata nuorten ilmastonmuutosta koskeviin huoliin, tukea aktiivisen kansalaisuuden kehittymistä ja edistää kestävän kehityksen toimia lukioissa ja ammattikouluissa. Projektin lähestymistapana on tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välinen yhteistyö ja se toteutetaan yhteistyössä opettajien, kansalaisjärjestöjen ja nuorten ilmastoaktivistien kanssa. Projektissa hyödynnetään suunnittelututkimuksen menetelmiä uudenlaisen pedagogiikan muotoiluun ja tutkimiseen. Katsauksen lopussa pohditaan ehdotetun pedagogisen mallin merkitystä demokratiakasvatuksen ja nuorten kansalaisvaikuttamisen edistämisessä.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Rajala, A., Lehtinen, J., Lehtomäki, E., Soinnunmaa, P., Sorri, M., & Suhonen, R. (2021). Konkreetit utopiat keinona edistää nuorten kansalaisvaikuttamista. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 410–424. https://doi.org/10.33350/ka.111560